Rezerwat przyrody „Ptasi raj”

Rezerwat Przyrody Ptasi Raj znajduje się w zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej i ma powierzchnię 188 ha. W skład rezerwatu wchodzą dwa jeziora – Jezioro Karaś oraz Jezioro Ptasi Raj. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna o długości ok. 6km. Ochronie rezerwatu podlegają ptaki wodne i błotne. Spotkać tu można 200 gatunków ptaków oraz ponad 320 gatunków roślin.

Wstęp do rezerwatu jest bezpłatny. Przed wejściem znajduje się parking dla samochodów. Przejście ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej zajmuje ok. 4 godzin. Większą część rezerwatu stanowi las, szuwary i tereny podmokłe.